Splošno

1. člen
Darilni boni nakupovalnega središča Park Center Koper je plačilno sredstvo enakovredno gotovini. Darilni bon se kot plačilno sredstvo lahko uporablja samo v nakupovalnem centru, Ankaranska cesta 3a, 6000 Koper. Darilni boni so namenjeni tako fizičnim kot pravnim osebam.

Darilni bon je plačilno sredstvo in se ga zato obvezujejo jemati vsi najemniki v centru. Izjema so Loterija Slovenije, bančne in finančne točke ter občasni promocijski prodajalci (stojnice).

Boni so nominirani v vrednosti po 10 in 20  eur:
10 eur bon je bele barve z zaščitno folijo in rdečo obrobo
20 eur bon je bele barve z zaščitno folijo in viola obrobo

Vsi boni so obojestransko potiskani. Vsak bon ima tudi 13-mestno EAN kodo, ter zaporedno številko, ki pa je individualna in enkratna.

Izdaja in nakup darilnih bonov

2. člen
Nakup darilnega bona je možen tako fizično v nakupovalnem središču, kot online preko spletne trgovine (košarica).
Offline lahko darilni bon kupite v času obratovanja nakupovalnega središča na informacijskem pultu Interspar.
Online nakup darilnega bona je mogoč prek povezave: www.parkcenter-koper.si/izdelek/darilni-bon. Omogočeno je plačevanje s kreditno kartico Master Card ali Visa.

Nakup darilni bonov za pravne osebe

3. člen
Nakup darilnih bonov je možen na upravi centra ali preko spletne trgovine www.parkcenter-koper.si/izdelek/darilni-bon. Pravna oseba lahko plača preko predračuna/ponudbe ali s kreditno kartico Master Card ali Visa.
V primeru nakupa darilnih bonov in izbire plačila po predračunu/ponudbe mora kupec sredstva nakazati v roku 7 delovnih dni. Če izdajatelj v roku 7 delovnih dni po opravljenem naročilu ne bo prejel nakazila sredstev, bo naročilo darilnega bona smatral kot preklicano.

Unovčljivost darilnih bonov

4. člen
Darilni bon je plačilno sredstvo in se ga zato lahko unovči v vseh prodajalnah nakupovalnega središča Park Center Koper. Izjema so Loterija Slovenije, bančne in finančne točke ter občasni promocijski prodajalci (stojnice).

Veljavnost darilnega bona

5. člen
Darilni bon velja 4 (štiri) leta od vsakega ponatisa. Po dnevu izteka, ki je označen na vsakemu darilnemu bonu njegova unovčitev ni več možna.

Izguba in tatvina darilnega bona

6. člen
Za izgubo ali tatvino darilnega bona in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem, izdajatelj ne odgovarja.

Izguba, poškodba darilnega bona

7. člen
V primeru izgube darilnega bona imetniku ne pripada pravica do zamenjave ali povračila.
V primeru poškodovanega darilnega bona na mestu črtne kode, lahko imetnik kljub temu opravi nakup.

Reševanje reklamacij pri nakupu darilnih bonov

8. člen
Za reševanje reklamacij z darilnimi boni je pristojen izdajatelj. V primeru nastanka napak, ki so nastale ob nakupu darilnega bona, kupec reklamacijo rešuje pri upravi nakupovalnega središča

Reševanje reklamacij pri unovčevanju darilnih bonov

9. člen
V primeru napak in nejasnosti, povezanih z unovčevanjem darilnih bonov, kupec reklamacijo rešuje na prodajnem mestu (v trgovini), kjer je opravil nakup z darilnim bonom.

Končne in prehodne določbe

10. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani Park Centra Koper.
Izdajatelj si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodne najave spremeniti Splošne pogoje poslovanja, vključno z navedbo ponudnikov oziroma trgovin, v katerih ni možna uporaba darilnih bonov. Spremembe splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani Park Centra Koper

11. člen
Nepooblaščena in nezakonita uporaba darilnih bonov je kazniva. Izdajatelj lahko zavrne poslovanje z darilnimi boni, če ugotovi, da je ta ponarejen, če je veljavnost potekla ali če je darilni bon tako uničen oziroma poškodovan, da iz njega ni mogoče razbrati vsebine. Morebitni spori med imetnikom darilnega bona in izdajateljem se rešujejo pred stvarno pristojnim sodiščem v Kopru v kolikor za posamezen spor ni izključno pristojno kakšno drugo sodišče.

12. člen
Kontakt:
m2 Centermanagement, upravljanje trgovskih centrov, d.o.o.
Jurčkova c. 223,
1000 Ljubljana