Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

V povezavi z vodenjem nakupovalnega centra Park Center Koper družba CUP I, Leskovškova cesta 2, Ljubljana in z njo povezana družba Revetas AM GmbH, Graben 14-15, 1010 Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: CUP I) kot skupna upravljavca osebnih podatkov zbirata, uporabljata, razkrivata ali drugače obdelujeta vaše osebne podatke na način, kot je podrobneje opisano v tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov.

CUP I bo vaše osebne podatke obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (“GDPR”) in ostalo veljavno zakonodajo.

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo in kaj je namen obdelave?

V odvisnosti od tega, ali ste zastopnik ali kontaktna oseba našega pogodbenega partnerja ali potencialnega pogodbenega partnerja, obiskovalec nakupovalnega centra, udeleženec nagradne igre ali smo z vami v kakšnem drugem odnosu o vas zbiramo in obdelujemo nekatere izmed naslednjih osebnih podatkov:

 • ime in priimek,
 • naslov elektronske pošte,
 • telefonska številka,
 • delovno mesto oziroma naziv,
 • družba, v kateri delate,
 • kraj in datum rojstva,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • številka bančnega računa,
 • davčna številka,
 • videoposnetek, čas vstopa in izstopa iz nakupovalnega centra
 • kopija osebne izkaznice.

Vaše osebne podatke zbiramo zaradi naslednjih namenov:

 • komuniciranje z namenom trženja storitev,
 • raziskave trga in statistične analize v okviru teh raziskav,
 • sklepanje in izvrševanje najemnih pogodb,
 • izpolnjevanje davčnih in drugih zakonskih obveznosti,
 • zagotavljanje varnosti premoženja in ljudi v nakupovalnem centru.

Ali izvajamo profiliranje in/ali avtomatizirano sprejemanje odločitev glede posameznikov?

Profiliranja ali drugega avtomatiziranega sprejemanja odločitev ne izvajamo.

Kako smo pridobili vaše osebne podatke?

Osebne podatke, ki jih obdelujemo o vas, smo pridobili od vas neposredno ali iz javno dostopnih virov, zlasti podatkov objavljenih na spletnih straneh. 

Kaj je pravna podlaga za zbiranje vaših osebnih podatkov?

Pravna podlaga za zbiranje in obdelovanje vaših osebnih podatkov je:

 • izvajanje pogodbe (6(1)(b) člen GDPR), če imate z nami sklenjeno pogodbo: navedeno velja za ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, številko bančnega računa in davčno številko; ali
 • vaše soglasje (6(1)(a) člen GDPR): navedeno velja za ime in priimek, začasno ali stalno prebivališče, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, fotokopijo osebne izkaznice (za preverjanje identitete), davčno številko (v primeru nagradnih iger);
 • zakoniti interes (6(1)(c) člen GDPR): javno dostopni podatki o družbi / imenu in priimku, naslovu, nazivu, in kontaktnih podatkih družb in samostojnih podjetnikov v okviru dejavnosti trgovine in drugih poslovnih partnerjev; podatki o družbi, kjer ste zaposleni, delovnem mestu, imenu in priimku, naslovu, davčni številki, kraju in datumu rojstva, če ste pooblaščeni za bančno poslovanje naše družbe; videoposnetek, čas vstopa in izstopa iz nakupovalnega centra; zakoniti interes v zvezi z obdelavo navedenih osebnih podatkov predstavlja opravljanje osnovne dejavnosti družbe ter zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in informacij.

Ali vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam (drugim upravljavcem, uporabnikom)?

Zaradi organiziranosti naše družbe ali zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti bomo nekatere vaše osebne podatke razkrili in posredovali naslednjim uporabnikom:

 • drugim družbam v skupini,
 • Zavodu za zdravstveno zavarovanje,
 • Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • Zavodu za zaposlovanje,
 • Finančnemu uradu,
 • Informacijskemu pooblaščencu,
 • inšpekcijskim ali nadzornim organom,
 • drugim upravnim in javnim organom,
 • določenim poklicnim skupinam, ki so zavezane k varovanju tajnosti osebnih podatkov, kakor tudi k varovanju tajnosti njim zaupanih zadev in dejstev, za katere izvedo drugače v svojstvu opravljanja poklica na podlagi zakonskih poklicnih tajnosti (npr. odvetnikom, notarjem, davčnim svetovalcem, revizorjem),
 • sodiščem,
 • bankam,
 • zavarovalnicam.

Pravna podlaga za razkritje in posredovanje je:

 • zakoniti interes (6(1)(f) člen GDPR): zaradi organiziranosti družbe je posredovanje vaših osebnih podatkov znotraj povezanih družb v skupini nujno zaradi zagotovitve nemotenega internega delovanja in organizacije skupine;
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izvira iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, davčnih in drugih predpisov (6(1)(c) člen GDPR).

Ali bomo vaše osebne podatke razkrili pogodbenim obdelovalcem?

Vaše osebne podatke bomo razkrili tudi našim pogodbenim obdelovalcem: pogodbenemu upravljavcu nakupovalnega centra, računovodskemu servisu, marketinškim agencijam, ponudnikom in vzdrževalcem programske opreme, ponudnikom storitev v oblaku in drugim pogodbenim obdelovalcem. Vsi navedeni bodo vaše osebne podatke obdelovali v našem imenu in skladno z našimi navodili. Z njimi imamo sklenjene posebne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Ali bomo vaše osebne podatke posredovali uporabnikom izven EU/EGS?

Vaših osebnih podatkov ne prenašamo uporabnikom, ki so locirani v državah izven EU/EGS.

Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kot je to potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih namenov, vendar najdlje dokler boste delovali na področjih povezanih s poslovanjem CUP I oziroma do preteka obdobja določenega z zakonom ali do preklica vašega soglasja, v primeru sklenjene pogodbe pa najdlje, dokler je to potrebno v skladu z davčnimi, računovodski ali drugimi predpisi oziroma do preteka zastaralnih rokov

Prostovoljna ali obvezna zagotovitev osebnih podatkov

V nekaterih primerih, zlasti ko je v povezavi z izpolnjevanjem pogodbe potrebno izpolniti tudi davčne obveznosti, nekatere vaše osebne podatke (na primer številko bančnega računa ali davčno številko) zbiramo, ker je to nujno potrebno za izpolnitev pogodbe ali zakona. Posledica v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite je, da ni mogoče skleniti pogodbe ali ni mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti.

 

Vaše pravice

Upoštevajoč nekatere izjeme in omejitve, ki so določene v relevantnih predpisih, imate pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, popravek ali izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev njihove obdelave ter pravico zahtevati prenos vaših osebnih podatkov in pravico ugovarjati obdelavi.

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, imate pravico, da vaše soglasje kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem. Svoje soglasje lahko prekličete tako, da nam pišete na spodaj navedeni poslovni naslov ali spodaj navedene kontaktne podatke elektronsko pošto.

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Kontaktni podatki

Če imate kakršnakoli vprašanja glede varstva vaših osebnih podatkov ali če želite uveljaviti katero izmed vaših pravic, vas prosimo, da se obrnete na nas preko naslednjih kontaktnih podatkov:

Kontakt za varstvo osebnih podatkov

M2 Centermanagement d.o.o.
Leskovškova cesta 2
Ljubljana
SlovenijaBoštjan Hrabar
boh@m2.co.at
t +386 5 611 64 70
m +386 41 523 076
Revetas AM GmbH
Graben 14-15
1010 Dunaj
AvstrijaManuela Mayrhofer
mm@revetas.com
T + 43 1 532 10 46 21
M + 43 664 8824 9891